Wykonawstwo

W dotychczasowej karierze w branży budowlanej wykonaliśmy wiele obiektów z zakresu budownictwa ogólnego, użyteczności publicznej, mieszkalnego, przemysłowego i inżynieryjnego. Wiedza i praktyka nabyta w czasie wieloletniego wykonawstwa to gwarancja należytego zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania powierzonego zadania. Dostosowanie się do potrzeb rynku budowlanego skłoniło nas do utworzenia nowego działu wykonawstwa o jakże wdzięcznej nazwie „ty odpoczywaj my wybudujemy“.Dział ten obsługuje inwestycje prywatnych inwestorów w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zapewniamy Państwu:

  • Przygotowanie dokumentacji projektowej
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Nadzór kierownika budowy
  • Budowa budynku w stanie surowym
  • Przygotowanie dokumentacji odbiorowej.

Obdarzając nas swoim zaufaniem otrzymujecie Państwo wiedzę, fachowość, doświadczenie i kompleksową obsługę od fazy projektu.

Wykonawstwo budowlane naszej firmy oferuje następujące prace:

  • roboty ziemne
  • wznoszenie obiektów budowlanych
  • roboty brukarskie
  • instalacje elektryczne, sanitarne, wodne, gazowe oraz grzewcze.